ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Βασικές έννοιες στη Θεραπεία Σχημάτων
 

Οι τέσσερις βασικές έννοιες του μοντέλου της Θεραπείας Σχημάτων είναι:

 

  • Τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (Early Maladaptive Schemas)
  • Οι Βασικές Κατηγορίες από Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (Schema Domains)
  • Οι Δυσπροσαρμοστικές Στρατηγικές αντιμετώπισης του Σχήματος (Cοping Styles)
  • Οι Τρόποι Λειτουργίας (Schema Modes)

 

Τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα

 

Το πρώιμο δυσλειτουργικό σχήμα αποτελεί τη βασική εννοιολογική δομή της θεραπείας σχημάτων. Έχει αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από βασικά θέματα ή μοτίβα που έχουμε κρατήσει επαναλαμβάνοντας ολόκληρη τη ζωή μας. Τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα αποτελούν τον πυρήνα των διαταραχών προσωπικότητας. Σύμφωνα με τον Young, το πρώιμο δυσλειτουργικό σχήμα:

 

  • Αποτελεί ένα ευρύ και σταθερό μοτίβο
  • Απαρτίζεται από μνήμες, συναισθήματα, γνωσίες και σωματικές αισθήσεις
  • Αφορά τον εαυτό και τη σχέση του ατόμου με τους άλλους
  • Αναπτύσσεται κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία και εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ζωής
  • Είναι δυσλειτουργικό σε σημαντικό βαθμό

 

Τα σχήματα δημιουργούνται όταν οι πυρηνικές συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού που αναπτύσσεται δεν καλύπτονται. Είναι το αποτέλεσμα ελλειμματικών εμπειριών της παιδικής ηλικίας και, αν και είναι σαφώς δυσλειτουργικά, έχουν ισχυρή τάση διατήρησης στην ενήλικη ζωή. Είναι μέρος της ταυτότητας ενός ατόμου, αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τον εαυτό του και συνεπώς είναι απολύτως οικεία και γνωστά. Κάνουν το άτομο να δυσλειτουργεί αλλά την ίδια στιγμή αποτελούν μέρος της πραγματικότητάς του, είναι «αυτό» που ξέρει, και για αυτό είναι πολύ δύσκολο να τα αλλάξει. Τα σχήματα καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο το άτομο σκέφτεται, νιώθει, συμπεριφέρεται και σχετίζεται με τους άλλους.

 

Μπορείτε να διαβάσετε για τα δεκαοκτώ Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα στο σχετικό pdf αρχείο από την ιστοσελίδα της ΕΕΘΣ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα ΛΙΝΚ ΣΤΟ http://www.schematherapy.gr/proima_disleitourgika_sximata.pdf