ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Τι είναι η Θεραπεία Σχημάτων

Ο Ψυχίατρος Κιοστεράκης Γεώργιος είναι πιστοποιημένος Ψυχοθεραπευτής στη Θεραπεία Σχημάτων, μια καινοτόμο μέθοδο από το 3ο κύμα των Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, διαθέτοντας την Advanced Training Certification της Διεθνούς Εταιρείας Θεραπείας Σχημάτων (International Society of Schema Therapy – ISST), όπως αυτό περιγράφεται και στην ιστοσελίδα της ISST (http://www.isstonline.com/greece).

 

Η Θεραπεία Σχημάτων είναι ένα συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας γνωσιακής συμπεριφοριστικής προέλευσης, στα πλαίσια του 3ου κύματος Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπειών, το οποίο σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση θεραπευόμενων με χρόνιες συναισθηματικές δυσκολίες και θεραπευόμενων με Διαταραχές Προσωπικότητας, στους οποίους το κλασσικό ΓΣΘ μοντέλο έβρισκε περιορισμούς στην αποτελεσματική εφαρμογή και αντιμετώπιση.

 

Αναπτύχθηκε από τον Jeffrey Young τη δεκαετία του 1990, με αρχική βάση τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και ενσωματώνοντας στοιχεία από άλλες προσεγγίσεις όπως η Θεωρία του Δεσμού, η Θεωρία των Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων, η Θεωρία Gestalt και τεχνικές εστιασμένες στο συναίσθημα.

 

Η Θεραπεία Σχημάτων προέκυψε ως προσπάθεια αντιμετώπισης των περιορισμών που παρουσίαζε η κλασσική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία στην θεραπεία ατόμων με χρόνια χαρακτηριολογικά προβλήματα και διαταραχές προσωπικότητας. Οι θεραπευόμενοι αυτοί δεν ανταποκρίνονται καλά στις παραδοσιακές γνωσιακές συμπεριφοριστικές τεχνικές. Συχνά δεν συμμορφώνονται με τη θεραπεία, είναι απρόθυμοι να ακολουθήσουν την ατζέντα της, να πραγματοποιήσουν εργασία στο σπίτι και να αναπτύξουν μια σχέση συνεργασίας και συμμαχίας με το θεραπευτή.

 

Η Θεραπεία Σχημάτων ενσωματώνει στοιχεία από τη Θεωρία του Δεσμού και τη Θεωρία των Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων και κατανοεί σε βάθος τις δυσκολίες του ασθενούς, συνδέοντας το παρόν με την παιδική και πρώιμη εφηβική ηλικία και την ανάπτυξη επακόλουθα των μηχανισμών συντήρησης και γενίκευσης των προβλημάτων τους στους διάφορους τομείς της ζωής τους. Παράλληλα η κατανόηση αυτή βοηθάει στη δημιουργία ουσιαστικής θεραπευτικής σχέσης, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο εργασίας στη Θεραπεία Σχημάτων.

 

Επιπλέον η ενσωμάτωση τεχνικών της θεραπείας Gestalt και τεχνικών εστιασμένων στο συναίσθημα βοηθάει σημαντικά στην προσπέλαση της συναισθηματικής αποφυγής και της υπεραναπλήρωσης οι οποίοι αποτελούν μείζονες μηχανισμούς συντήρησης και διαιώνισης των προβλημάτων του θεραπευόμενου.

 

Οι βασικές έννοιες της θεραπείας σχημάτων είναι τρεις. Πρόκειται για τη έννοια του σχήματος (Schema), τις δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης του σχήματος (Copying Styles) και τους τρόπους λειτουργίας (Modes).

 

 

 

Therapeia-Sximatwn