ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

panic-disorder

Άγχος

Το άγχος είναι ένα αίσθημα ανησυχίας. Μπορεί να κυμαίνεται από ήπιο έως σοβαρό και μπορεί να περιλαμβάνει τα συναισθήματα της ανησυχίας και του φόβου. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των φοβιών – ακραίοι ή παράλογοι φόβοι ενός αντικειμένου ή ζώου, τόπου, κατάστασης, ή συναισθήματος.

Διαταραχή πανικού

Η διαταραχή πανικού χαρακτηρίζεται από διαρκείς και τακτικές κρίσεις πανικού, συχνά χωρίς προφανή λόγο. Ο καθένας μας βιώνει συναισθήματα άγχους και πανικού σε ορισμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Είναι μια φυσική αντίδραση σε στρεσογόνες ή επικίνδυνες καταστάσεις. Ωστόσο, για κάποιον με διαταραχή πανικού, τα συναισθήματα του άγχους, στρες και πανικού συμβαίνουν τακτικά και ανά πάσα στιγμή.

Διαταραχή γενικευμένου άγχους (GAD)

Η ΓΑΔ είναι μια κατάσταση μακροπρόθεσμη, που προκαλεί υπερβολικό άγχος και ανησυχία σχετικά με μια ποικιλία καταστάσεων.