ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

OCD - Obsessive–compulsive disorder

Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΑΔ / OCD);

ΗΙδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή – ΙΨΑΔ (Obsessive–compulsive disorder – OCD) χαρακτηρίζεται από την παρουσία είτε ιδεοληψιών είτε καταναγκαστικών πράξεων, συνήθως δε και των δύο. Τα συμπτώματα αυτά είναι αρκετά κοινά στο γενικό πληθυσμό, αλλά για να μιλήσουμε για μια διάγνωση όπως η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΑΔ / OCD) θα πρέπει να προκαλούν σημαντική λειτουργική επιβάρυνση και υποκειμενική δυσκολία και φυσικά θα πρέπει ο ασθενής να αναγνωρίζει τον παραλογισμό της ενασχόλησης με αυτά.

 

Πιστεύεται ότι ένα 1-3% του πληθυσμού εμφανίζουν ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αυτό σημαίνει πως σε μια πόλη όπως η Αθήνα, η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΑΔ / OCD) αναμένεται να αφορά 40.000 με 120.000 συμπολίτες μας.

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΑΔ / OCD) ανήκε, σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας DSM-IV, στις Αγχώδεις Διαταραχές (Anxiety Disorders). Πρόσφατα αναθεωρήθηκαν στοιχεία της, ως κλινικής οντότητας και στη νεότερη έκδοση του εν λόγω διαγνωστικού εγχειριδίου DSM-V η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΑΔ / OCD) ανήκει μαζί με τη Σωματοδυσμορφική Διαταραχή (Body Dysmorphic Disorder – BDD), την Τριχοτιλλομανία (Trichotillomania / Hair Picking Disorder), την Διαταραχή Αποθησαύρισης (Hoarding Disorder), την Ψυχαναγκαστική Διαταραχή Εκδορών / Δερματιλλομανία (Excoriation / Skin Picking Disorder) στην κατηγορία των Διαταραχών του Ιδεοψυχαναγκαστικού Φάσματος (Obsessive Compulsive and Related Disorders – OCRDs)