ΠΩΣ ΒΟΗΘΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ;

Πότε και πως βοηθάει η θεραπεία Σχημάτων;
 

Ενδείξεις Θεραπείας Σχημάτων

Η Θεραπεία Σχημάτων εφαρμόζεται σε ένα πλήθος καταστάσεων, όπως Χρόνιες Συναισθηματικές Δυσκολίες, Διαταραχές Προσωπικότητας, Χρόνια Κατάθλιψη, Χρόνιο Γενικευμένο Άγχος, Προβλήματα Ζεύγους.

Μελέτες αποτελεσματικότητας της Θεραπείας Σχημάτων

psychathina-9

 

 

 

psychathina-6

 

Η Θεραπεία Σχημάτων για τη μεθοριακή (ή οριακή) διαταραχή προσωπικότητας

Για πρώτη φορά, μια μεγάλη μελέτη αποτελεσματικότητας έδειξε ότι ένα υψηλό ποσοστό των ασθενών με μεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να επιτευχθεί η πλήρης ανάκαμψη σε ολόκληρη την πλήρη γκάμα των συμπτωμάτων. Η ελεγχόμενη μελέτη, που περιλαμβάνεται στο περιοδικό Archives of General Psychiatry, δείχνει ότι μια νέα προσέγγιση -Η Θεραπεία Σχημάτων- είναι αναφορικά με κάποια κριτήρια αποτελεσματικότητας περισσότερο από δύο φορές πιο αποτελεσματική από μια πιο παραδοσιακή ψυχοδυναμική προσέγγιση, την Εστιασμένη στη Μεταβίβαση Ψυχοθεραπεία (TFP). Η Μεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας (BPD) θεωρείτο έως πρόσφατα ως δύσκολα αντιμετωπίσιμη, με λίγη επιστημονική αιτιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη θεραπεία. Η μελέτη αυτή αποδεικνύει ότι η Θεραπεία Σχημάτων οδηγεί σε πλήρη ύφεση αναφορικά με κάποια κριτήρια ψυχοπαθολογίας σε περίπου 50% των ασθενών, και σε σημαντική βελτίωση στα δύο τρίτα. Η επιτυχία της θεραπείας συνδέεται στενά με τη διάρκεια και την έντασή της (δύο συνεδρίες την εβδομάδα για 3 χρόνια). Τα αποτελέσματα έρχονται σαφώς σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη ότι η θεραπεία για την BPD δεν μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ανάκαμψη και ότι η μακροχρόνια ψυχοθεραπεία είναι αναποτελεσματική.

Παρακάτω παρατίθεται ο τίτλος της εργασίας αυτής:

Josephine Giesen-Bloo, MSc; Richard van Dyck, MD, PhD; Philip Spinhoven PhD; Willem van Tilburg MD, PhD; Carmen Dirksen, PhD; Thea van Asselt, Msc; Ismay Kremers, PhD; Marjon Nadort, MSc; and Arnoud Arntz, PhD. (2006): Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: a randomized trial of Schema focused therapy versus Transference focused therapy. Archives of General Psychiatry, Vol. 63, No. 6, pp. 649-658.

Διάρκεια της Θεραπείας Σχημάτων:

Η θεραπεία Σχημάτων αποτελεί μία μέσης ή μακράς διάρκειας θεραπευτική παρέμβαση. Οι συνήθεις χρόνοι κυμαίνονται από ένα έως τρία έτη με συχνότητα συνεδριών μία ή δύο φορές εβδομαδιαίως.

Πηγές:

Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Σχημάτων – ΕΕΘΣ (http://www.schematherapy.gr)

The International Society of Schema Therapy (http://www.isst-online.com)

www.schematherapy.com

http://www.schematherapy.com/id316.htm