Η #θεραπεία_σχημάτων και ο ρόλος της στη θεραπευτική της #μεθοριακής διαταραχής προσωπικότητας.