Η ψυχοθεραπεία στην πράξη

Πώς εξασκείται στην πράξη η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία;

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία μπορεί να προσφέρεται σε ατομικές συνεδρίες με έναν θεραπευτή ή στα πλαίσια μιας ομάδας. Ο αριθμός των συνεδριών CBT εξαρτάται από τα προβλήματα για τα οποία χρειάζεστε βοήθεια. Αν και υπάρχουν συντομότερες παρεμβάσεις για πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, συνήθως αυτός είναι γύρω στις 15 – 20 εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας μεταξύ 45 – 50 λεπτά η κάθε μια.

Εσείς και ο θεραπευτής σας θα συζητήσετε τις ιδιαίτερες δυσκολίες σας και να θέσετε στόχους για το ποιες θα δουλέψετε. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία δεν είναι μια γρήγορη λύση. Πρόκειται για σκληρή δουλειά κατά τη διάρκεια και μεταξύ των συνεδριών. Ο θεραπευτής σας δεν θα σας πει ρητά τι να κάνετε με τη ζωή και τα προβλήματά σας. Αντ’ αυτού θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε πάνω σε ποιες δυσκολίες θέλετε να εργαστείτε για να βελτιώσετε την κατάστασή σας και θα ανακαλύψετε μαζί τον δρόμο ως προς αυτό. Ο θεραπευτής σας επίσης θα σας συμβουλέψει για το πώς να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις τεχνικές CBT που έχετε μάθει για την καθημερινή ζωή σας μετά το τέλος της θεραπείας σας.

psychathina-8