Οι διαδρομές της #φιλίας καθώς μεγαλώνουμε. Δεδομένα, δυνατότητες, ιδέες για τη διατήρησή της. Ένα ενδιαφέρον άρθρο.

07/11/2018

Οι διαδρομές της #φιλίας καθώς μεγαλώνουμε. Δεδομένα, δυνατότητες, ιδέες για τη διατήρησή της. Ένα ενδιαφέρον άρθρο.

https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/10/how-friendships-change-over-time-in-adulthood/411466/